post

Натрапливостта е основна характеристика на ОКР

Обсесиите  и компулсиите са основните симптоми, проявяващи се при страданието обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР). Обсесията е патологична, упорита, повтаряща се и неустоима идея, мисъл, съмнение, убеждение, образ или импулс. Тя не може да бъде елиминирана от съзнанието чрез логика или разсъждения. Пациентите с ОКР не само не могат да игнорират подобни натрапливи мисли, но влагат в тях […]

Прочети още

post

Тревожност

УВОД “Бог ни обръща от едно чувство в друго и чрез противоположностите ни учи, че имаме две крила , за да летим, а не едно.” В древногръцката цивилизация се смятало, че човек има два ума. Елините забелязали противопоставяне между главата и сърцето, ума и душата, но не гледали на никое от тях като на по […]

Прочети още

post

Стрес

Стресът е динамично, временно, цялостно състояние на човешката личност, възникващо под влияние на разнообразни стимули. Той е относително специфично реагиране, вследствие сложно взаимодействие между субекта и обкръжаващата го действителност при непосредственото отражение на стресогенната ситуация. Основната тенденция на стреса е възстановяване на биологичното, психичното и социалното равновесие на личността. Основен фактор в борбата срещу стреса […]

Прочети още

post

Психологично консултиране

Психологическото консултиране (ПК) може да се разглежда като форма на краткосрочна психологическа терапия (психотерапия). Като форма на психотерапия, в голяма степен то произтича от откритието, че начинът, по който се интерпретират определени значими събития, взаимоотношения и реакции, сам по себе си може да бъде травматичен, т.е. да носи емоционална болка и страдание. Основното допускане при […]

Прочети още