Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo Intermedica Logo

НачалоМедицински център Интермедика предлага най-съвременно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства (паническо разстройство, генерализирана тревожност, фобии, разстройства, свързани със стрес, соматоформни разстройства, дисоциативни разстройства), обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения, деменция.

Медицински център Интермедика предлага на своите пациенти медикаментозни и немедикаментозни методи за лечение.


Центърът разполага с най-съвременната апаратура за транскраниална магнитна стимулация, позволяващ алтернативно на лекарствената терапия лечение, като така се избягват тежки комбинации от медикаменти. Същевременно, методът дава възможност за услилване (аугментация) на ефекта на приеманите медикаменти.

Проведените в последните години проучвания сочат, че този метод на лечение на депресията е по-ефективен от лечението с медикаменти при пациенти, които се лекуват за първи път.

Ефективността му при пациенти с хронична или рецидивираща депресия е съизмерима с тази на конвенционалната медикаментозна терапия и повишава ефективността при паралелно прилагане с антидепресанти, като и помага при затегнати и резистентни случаи, неповлияващи се от лекарствена терапия.

Това високо иновативно лечение е с доказан ефект и при тревожни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство, соматоформни разстройства, някои деменции, като съпътстваща терапия при резистентна халюциноза при шизофрения, шум в ушите, главоболие, безсъние, някои неврологични заболявания…

Методът се отличава с отлична поносимост, безопасност, без странични ефекти, които да са изразени.


В Медицински Център Интермедика има възможност за прилагане на Транскраниална стимулация с постоянен електрически ток (tDCS).

Транскраниалната стимулация с директно протичане на постоянен електрически ток (tDCS) е съвременна, преносима, неинвазивна невромодулаторна техника, която използва постоянен ток с нисък интензитет за модулиране на мозъчната активност в определени области на мозъчната кора. Кората е най-външният слой на мозъка, която играе ключова роля в паметта, вниманието, познанието, езика и съзнанието.

transcranial deep current stimulationЕфектите от приложението на транскраниалната стимулация с постоянен електрически ток продължават месеци след приключване на терапията, което показва, че ползите, приписани на (tDCS) се медиират в известна степен от невропластичността или способността на мозъка да реорганизира връзките между невроните чрез увеличаване на синаптичната пластичност, което от своя страна е клетъчната изява на познавателния процес. Множество изследвания показват, че методът може да бъде ценен инструмент за лечение на някои невропсихиатрични състояния като депресия, тревожност, безсъние, хронична болка (мигрена, фибромиалгия) и др. В няколко проучвания се съобщава и за когнитивно подобрение при някои пациенти, подложени на (tDCS). Все още се изследва ефективността на метода при заболявания като шизофрения, биполярно-афективно разстройство, епилепсия и двигателна рехабилитация.

Методът е иновативен, лесен и удобен за прилагане в амбулаторни условия и без сериозни странични ефекти.

Полезни връзки: