post

Бърнаут или синдром на професионално изпепеляване – възникване на понятието

Хроничният професионален стрес може да доведе до състояние, наречено бърнаут или синдром на професионалното изпепеляване. Симптомите включват усещане за емоционално изчерпване, намалена чувствителност към хората на работното място и разочарование от собствените постижения на работното място.

Бърнаут (от англ. burn out – прегарям) се изследва от 70-те години на миналия век. В началото понятието се използва във връзка с отрицателните последствия от професионалното претоварване, като се оформят три големи групи симптоми: емоционално изтощение, вътрешно дистанциране и намаляване на постиженията. Професиите, които са най-уязвими включват лекари, полицаи, учители, персонал на затвори, летци, управляващи полети, миньори. На по-късен етап започва да се говори за синдром на стрес при социономични професии, подпомагащи по някакъв начин хората в обслужващата сфера.

Първата статия за синдрома на професионално изпепеляване (бърнаут, burn out) се приписва на американския психолог Хърбърт Фройденбергер, публикувана през 1974 г., а самото понятие „бърнаут“ е въведено от Фройденбергер и Маслах през същата година, в резултат на наблюденията им по време на войната във Виетнам и при служители от социалните грижи. През 1980 г. Фройденбергер публикува книга, посветена на бърнаут, превърнала се в стандартно описание на този феномен. Синдромът се описва като „съвкупност от психологични, психиатрични и соматични симптоми, рефлектиращи в значими социални интеракции с негативен ефект и развиващ цялостното функциониране стрес. Фройденбергер описва съвкупност от симптоми, проявяващи се при силно отдадени служители, работещи в „Движението за безплатни клиники“. Той пише, че определен брой телесни и поведенчески симптоми се появяват при някои хора, обикновено след като са работили в една и съща институция в продължение около година. Работещите в клиниката изглеждали емоционално изтощени и депресивни, ставали тревожни и раздразнителни. Започнали да бъдат цинични и подозрителни към колегите си. Мисленето им станало ригидно и неадаптивно. Съпротивлявали се на промяната, приемали всяка новост като допълнителна тежест за техните претоварени вече до крайност възможности за справяне. Оплаквали се от физически симптоми като умора, главоболие, смущения в стомашно-чревния тракт, безсъние. Професионално изпепелените лица прекарвали все повече време на работното място, успявайки да свършат все по-малко работа качествено. Времето им минавало, просто „мотаейки се”, без да се върши нещо полезно. Социалният им живот също страдал, защото ежедневният извънреден труд се отразявал негативно на взаимоотношенията им с другите хора, извън работата. След описанието на Фройденбергер за бърнаут се  появили множество представяния на подобни случаи сред хора с различни професии, включително медицински сестри, лекари, спешни медицински техници, здравни работници, занимаващи се с психично здраве, социални работници, полицейски служители, учители и служители на търговски фирми.

Редица научни изследвания, проведени в България, показват все по-голямото разпространение на синдрома бърнаут у нас.

 

post

Празничните дни могат да доведат до емоционални проблеми

Почивните празнични дни са свързани предимно с положителни преживявания и емоции, забавления, събирания с близки и пр. За немалка част от хората обаче, те са време, изпълнено с тъга, потиснатост, тревожност, самота, прекалено вглеждане в себе си.

Причините за това са разнообразни и индивидуални. Такива могат да бъдат умората, стресът, финансовите затруднения, нереалистичните очаквания, невъзможността да се прекара време със семейството, свръхкомерсиализацията.

Даден фактор би предизвикал тъга у един човек, но при друг той не би бил от такова значение, т.е. не всеки би се почувствал тъжен, поради една и съща причина.

Суматохата, пораждаща се от хаотичното тичане по магазини, партита и трапези, семейните задължения, посрещането на гости допринасят за чувството на свръхпретовареност и повишено напрежение. Биха могли да се появят безсъние, главоболие, прекомерна употреба на алкохол и преяждане, като резултат на стрес, без да е налице задължително депресия.

Възможна е и появата на следпразнична тъга при отминаването на поредицата от празнични дни. Тук роля имат изградените очаквания и, съответно – разочарования от предходната година, съчетани със стреса и умората.

Не трябва да се пренебрегва и ролята на намалената дневна светлина като фактор за настроението през зимния период. Както при хората, така и при животните са налице промени в настроението и поведението при намалена слънчева светлина. При повечето хора е налице известно повишаване в приема на храна и повече сън през зимния период, като съобщават, че не харесват тъмните сутрини и късите дни. При някои обаче, се появяват достатъчно сериозни симптоми, че те да причинят нарушение във функционирането им и значителен дистрес. При тези хора е удачно състоянието да бъде оценено от психиатър, тъй като е вероятно да страдат от депресивно разстройство. В случаите, при които се установи наличие на депресия или тревожно разстройство, е необходимо започване на терапия – медикаментозна или комбинирана с друг биологичен метод, или с психотерапия. Транскраниалната магнитна стимулация (ТМС, TMS) и транскраниалната стимулация с постоянен електрически ток (tDCS) представляват такива подходи, показващи добра терапевтична ефективност и нисък риск от нежелани реакции. И двата метода са на разположение в Медицински център Интермедика.

 

 

 

post

ТРАНСКРАНИАЛНА МАГНИТНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ СМУЩЕНИЯ НА СЪНЯ

Според проведени напоследък изследвания, транскраниалната магнитна стимулация (ТМС) показва обещаващ терапевтичен ефект при инсомния, синдром на неспокойните крака, както и при безсъние, асоциирано с епилепсия, депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD). Разстройствата на съня могат да бъдат както първични заболявания, така и последствия от различни други болести.

Прилагането на ТМС при разстройства на съня отваря възможността за нов, неинвазивен терапевтичен подход в тази област на медицината.

През последните няколко десетилетия ТМС се явява като потенциално важен терапевтичен инструмент за редица заболявания. Основна причина за използването на ТМС е поради това, че е неинвазивна техниика, при която се стимулира мозъчната кора, предизвиквайки се модулация на невроналната възбудимост. Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (рТМС) е способна да намали коровата възбудимост, когато се прилага ниска честота и да я повишава, когато се прилага висока честота. Съществуват заболявания, при които е налице промяна в коровата възбудимост – ето защо рТМС се доказва като надежден метод за подобряване на клиничната картина при тях. Някои разстройства на съня също се характеризират с промяна в коровата възбудимост. Поради тази причина, не е изненадващо, че рТМС се представя като ефективно лечение при такива страдания. В наши дни, при някои от най-често срещаните разстройства на съня може да се прилага рТМС. Още повече – при разстройство като депресията, която често се проявява с нарушения в съня, след прилагане на рТМС се подобрява както общата клиничната картина, така и съня, в частност.

Инсомнията се определя като невъзможност да се започне, поддържа и консолидира сънят, дори когато са налице всички подходящи условия. Налице са също дълги периоди на нощно будуване и недостатъчен сън. Според доклад на СЗО, инсомнията е разпространена по целия свят и засяга повече от 10 % от общата популация. В класификацията на инсомниите се включват множество подтипове и етиологични фактори. Инсомнията може да възникне като основно (първично) заболяване или да бъде последствие от различни заболявания, явявайки се един от симптомите в общата клинична картина на някои разстройства. Така или иначе, във всеки случай, появяването на безсъние е нещо, което сериозно нарушава качеството на живот на пациента и възпрепятства процеса на оздравяване.

При хората с безсъние се открива повишена възбудимост на нервните клетки. Тъй като ТМС многократно е доказала способността си да модулира възбудимостта на невроните, изследователите са предположили, че ТМС може да доведе до полезни ефекти при безсъние. Някои проучвания съобщават и за ефекта на ТМС върху различни състояния, свързани с инсомния. Лечение на подобни разстройства се предлага в Медицински център Интермедика, като са възможни както медикаментозни, така и немдеикаментозни методи, включително и ТМС. Такива страдания са депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), паническо разстройство (панически атаки, паник атаки), разстройства свързани със стрес и тревожност, зависимости и др.

Налице е консенсус относно прилагането на когнитивно-поведенческа терапия (КПТ) при хронична инсомния. Правени са изследвания, сравняващи ефектите на КПТ, рТМС и хипногенни агенти върху съня. Според авторите, рТМС значително подобрява както дълбокия сън, така и REM (Rapid Eye Movement) при сравнение с КПТ и медикаменти. Твърде често инсомнията е част от по-комплексни клинични картини на други основни заболявания.

post

Транскраниалната магнитна стимулация – нова надежда в лечението на зависимости

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS, рТМС) е иновативно, безопасно и финансово изгодно лечение както на зависимост към алкохол (алкохолизъм), така и на други видове зависимости, което се посочва от последни проучвания. Нови данни показват,  че rTMS на фронталните (челните) мозъчни региони може да промени специфични вериги в мозъка и да доведе до съществени промени в структурите, свързани с пристрастяването към различни субстанции.

Транскраниалната магнитна стимулация е неинвазивен метод на подаване на  магнитни импулси в мозъка. Процедурата включва използване на  специализиран накрайник върху скалпа, така че магнитното поле да  може ефективно да преминава през черепа, което позволява силни вълни да проникнат в подлежащата мозъчна тъкан. TMS може да се използва или за повишаване, или за понижаване на възбудимостта на невроните (нервните клетки) в целеви области на мозъка.

Подаването на множество магнитни импулси в определена последователност може да доведе до дълготрайни промени в мозъка, които улесняват или възпрепятстват възбудимостта на невроните. Въпреки че TMS е сравнително нов подход за лечение на зависимост към алкохол и други вещества, се възлагат големи надежди в бъдеще.

Прилагането на TMS може да облекчи симптомите на зависимост към психоактивни вещества и алкохол чрез засилване на активността в област на мозъка, наречена дорзолатерална префронтална кора (DLPFC) – област, която участва в  контрола на импулсите, както и в контрола на други мозъчни области.

Съществуват изследвания, които дават обещаващи резултати  за пациентите, подложили се на rTMS, а именно – те  са по-склонни да се въздържат от кокаин и алкохол, в сравнение с пациентите, получили лекарства само за симптомите, свързани с прекъсване на употребата.

Заключението на учените: Трансканиалната магнитна стимулация се намесва в мощния потенциал на мозъка за функционална реорганизация и предлага нова надежда за създаване на трайни промени, които да позволят възстановяването на връзките  на мозъчната система.

Медицински център Интермедика разполага с най-модерния в България апарат за лечение чрез Транскраниална магнитна стимулация. Освен зависимости, в лечебното заведение се лекуват и пациенти, страдащи от различни психични разстройства като депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), разстройства свързани с тревожност и стрес, паническо разстройство (панически атаки), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и др.

Публикувано в ТМС
post

Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и телесното тегло

Ново проучване, проведено за изследване на ефекта на rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation, репетитивна транскраниална магнитна стимулация, рТМС) върху телесното тегло при пациенти показва статистически значимо намаляване на пристъпите на глад и на телесното тегло след проведен 4 седмичен курс.

Основен показател  за резултата е промяната на теглото в килограми от изходното ниво след 4 седмици. Вторичните показатели включват промени в антропометричните мерки, сърдечносъдовите рискови фактори, приема на храна и апетита.

Пациентите са разделени в две групи – изследвани лица и контролна група. Първата се състои от пациенти, които биват лекувани с репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS), а втората – от такива, които не са подложени на процедурата.

Участниците в групата, които са се подложили на rTMS показват значително по-голяма загуба на тегло от изходното ниво след четвъртата седмица.

В съответствие със загубата на тегло, има сериозно понижение на индекса на телесна маса (BMI) и на мастна маса след четвърта седмица в групата, лекувана с rTMS, в сравнение с контролната група .

След 4 седмици хората от групата на лечение с rTMS  консумират по-малко килокалории дневно спрямо тези от контролната група.

rTMS, приложена в определена зона на мозъка – левия дорзолатерален префронтален кортекс (DLPFC) – е ефективна при намаляване на приема на храна и улесняване на загубата на тегло при пациенти със затлъстяване.

Резултатите от това проучване показват, че rTMS може да бъде ефективна терапевтична възможност за борба с излишното тегло.

Методът не показва сериозни странични ефекти, ограниченията му за използване не са многобройни и се прилага в Медицински център Интермедика. Използва се и при депресия, тревожност, разстройства дължащи се на стрес, ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), безсъние и др.

post

Транскраниална магнитна стимулация (ТМС, TMS) при лечение на депресия

За страданието депресия и нейното лечение

Депресията е една от основните причини за инвалидизация, като в някои развити страни е водеща сред хората от 15 до 44 години. Налице са различни подходи за лечение на депресията, като на първо място, разбира се, трябва да се отбележат антидепресантите. Невинаги обаче, тези методи са ефективни – те не показват желания резултат при всеки от пациентите. Факт е, че немалка част (достигаща до две трети) от хората с депресия не отговарят на лечението с първия получен антидепресант. След двумесечно лечение, някои от симптомите остават налице при тези хора и всеки следващ медикамент е всъщност по-малко вероятно да помогне, в сравнение с предишния.

Съществуват, разбира се, и други възможности за хората, които не са отговорили адекватно на първоначално приложеното лечение. В рамките на няколко десетилетия, електроконвулсивната терапия, ЕКТ (или „електрошокова терапия”) бива златен стандарт за терапевтично резистентна депресия. Всъщност, ЕКТ все още се счита за най-ефективното лечение за това състояние и се използва редовно. За много хора с депресия обаче, ЕКТ се оказва твърде трудна за понасяне, имайки предвид страничните ефекти, касаещи паметта и когницията. За тези пациенти и за много други, които са имали неадекватен отговор на медикаменти , съществува по-нова и съвременна терапевтична възможност, която се нарича транскраниална магнитна стимулация.

Същност на ТМС

Транскраниалната магнитна стимулация или ТМС е неинвазивен метод на стимулация на мозъка. Апаратурата за ТМС функционира изцяло вън от тялото на човека и оказва влияние на активността на централната нервна система чрез излъчване на мощно магнитно поле към специфични зони на мозъка, които е известно, че са отговорни за депресията. ТМС не изисква анестезия (упойка), и е изключително добре поносима, в сравнение със страничните ефекти, често наблюдавани при ЕКТ. Най-честият страничен ефект е главоболието. ТМС не е подходяща за хора с епилепсия, данни за травма на главата и други сериозни неврологични болести, тъй като би могла да провокира гърчове при такива пациенти с тежки заболявания.

Ефективнотст на ТМС

Приблизително 50%-60% от хората с депресия, получили недостатъчен ефект от лекарства, получават положителни, клинично значими резултати от ТМС. Около 1/3 от тези пациенти стигат до пълна ремисия, т.е. премахване на симптомите им напълно. Важно е да се отбележи, че тези резултати, макар и окуражаващи, не са постоянни. Както при повечето други лечения за емоционални разстройства, рискът за възобновяване на симптомите е висок. Въпреки това, повечето пациенти, подложили се на ТМС, се чувстват добре месеци напред, след прекратяване на терапията, като средната продължителност на ефекта е малко над една година. Някои от пациентите решават да се върнат към последващи курсове на лечение с ТМС. За тези хора, които не отговарят на лечение с ТМС, ЕКТ би могла да е ефективна и си заслужава да се обмисли.

Прилагане на ТМС

ТМС е интензивен терапевтичен метод, при който сесиите се провеждат пет дни в седмицата за курс от няколко седмици. Продължителността на една сесия варира, в зависимост от вида на наличната в лечебното заведение апаратура. Първоначално, е необходима среща с лекар, след което пациентът се подлага на процедурата. Преценява се подходящият интензитет и анатомичната „мишена” – зоната, която ще бъде подложена на стимулация. Така се определя към коя точно част на мозъка да бъде насочена бобината за магнитна стимулация, тъй като това е индивидуално и се цели максимално адекватно стимулиране на конкретния пациент. С други думи, прави се преценка, за да се насочи бобината и да се стимулира областта, наречена дорзолатерална префронтална кора, която е от съществено значение при  депресивното разстройство. Макар и една сесия да е достатъчна, за да промени мозъчната възбудимост, обикновено не се забелязва подобрение през първите няколко седмици, а е необходимо да се натрупат достатъчен брой процедури.

Приложение на ТМС при други състояния

ТМС е широко изучавана при различни разстройства и направления, с надеждата, че ще даде шанс за лечение на различни неврологични разстройства, успокояване на болката, както и при рехабилитация, в допълнение към психиатричните разстройства. Съществуват множество клинични изследвания, проучващи ефективността на ТМС при състояния като детска депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), отказ от тютюнопушене, посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD).

ТМС в Медицински център Интермедика

В Медицински Център Интермедика се предлага това най-съвременно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства (паническо разстройство, генерализирана тревожност, фобии, разстройства, свързани със стрес, соматоформни разстройства, дисоциативни разстройства), обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения, деменция, зависимости. При нас са налице възможности за прилагане на медикаментозни и немедикаментозни методи на лечение, като освен ТМС, предлагаме и лечение чрез Транскраниална стимулация с постоянен електрически ток (tDCS). Центърът разполага с най-съвременната и уникална за страната апаратура за Транскраниална Магнитна Стимулация (ТМС), позволяваща алтернативно на лекарствената терапия лечение, като така се избягват тежки комбинации от медикаменти. Същевременно, методът дава възможност за услилване (аугментация) на ефекта на приеманите медикаменти. Методът се отличава с отлична поносимост, безопасност, без сериозни странични ефекти.

post

Натрапливостта е основна характеристика на ОКР

Обсесиите  и компулсиите са основните симптоми, проявяващи се при страданието обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР).

Обсесията е патологична, упорита, повтаряща се и неустоима идея, мисъл, съмнение, убеждение, образ или импулс. Тя не може да бъде елиминирана от съзнанието чрез логика или разсъждения. Пациентите с ОКР не само не могат да игнорират подобни натрапливи мисли, но влагат в тях по-друг, особен смисъл.  Най-често, те вярват, че мислите им могат да причинят вреда, обикновено на някой обичан от тях или уязвим човек. Те вярват също, че могат да възпрепятстват появата на нежеланото от тях събитие чрез извършване или неизвършване на определени действия. По този начин у тях нараства чувството за отговорност и последват прекомерни опити за избягване причиняването на вреда.

Компулсията (наричана още обсесивен ритуал) е повтарящо се, целенасочено действие, изпълнявано по стереотипен начин. Често представлява реакция на обсесията и цели да неутрализира дискомфорта или да предотврати определено заплашващо, нежелано събитие или ситуация. Въпреки това дейността или не е свързана по реалистичен начин с това, което е предназначено да неутрализира или предотврати, или е явно ексцесивна. Неуспехът да се извърши компулсивното действие повишава тревожността на пациента. В повечето случаи са налице множество натрапливости, които нерядко се променят с времето, но обикновено една или две са водещи. Болните с ОКР осъзнават ирационалността на своите натрапливости и ги възприемат като неприятни, мъчителни, макар и продукт на собствената им психика, т.е. те са его-дистонни. Независимо от това, те им се подчиняват след мъчителна борба между мотиви и противомотиви. Една от основните разлики между компулсиите и същите действия, извършвани от здрави индивиди, е в причината за тяхното завършване. Докато обичайно човек спира да мие ръцете си, когато види, че са вече чисти, то пациентът с натраплив страх от замърсяване преустановява това действие, когато  се почувства „добре”, независимо че вижда, че ръцете му вече са чисти. Често с времето компулсиите „спират да действат”  – извършването на ритуала може само за кратко да намали тревожността, но в дългосрочен план той увеличава честотата на обсесиите и подтиква към извършване на ритуалите отново и отново.  По този начин се получава порочен кръг.

Прочети още