post

Надя Гаврилова

Клиничен психолог

Родена в гр. София през 1979 г. Завършва през 2012 г. Нов български университет магистърска програма "Клинична психология. Психоаналитична перспектива" .  През 2011 г. се включва в обучителна програма за психотерапевти към Българското общество по аналитична психология "К. Г. Юнг".

Работила е като психолог към ОФ "Егида" ЕООД от 2007 до 2009 г., където е осъществявала подбор на лица, желаещи да извършват охранителна дейност, а от 2009г. до момента е заета с частна практика – консултативна, терапевтична и диагностична дейност. От 2012г. до 2018 г. работи като клиничен психолог във ВМА – Клиника „Психиатрия”. От 10 години е съдебен експерт за нуждите на наказателното и гражданското право. Има интереси в областта на клиничната психология и психотерапия при диагностика и превенция на хора с психични и соматични проблеми – хирургично , онкологично болни, злоупотребяващи с наркотични вещества, при депресивни състояния, фобии и др. Понастоящем работи като клиничен психолог в Медицински център Интермедика.

Този материал е публикуван в . Запазете този адрес.