post

Д-р Силвия Василева

Психиатър

Д-р Силвия Илиева Василева е родена на 10.01.1979 г. в гр. Добрич. Завършва ЕГ "Гео Милев" в родния си град и продължава образованието си в Медицински Университет - гр. София, специалност "Медицина". Специалност по "Психиатрия" придобива в Клиника “Психиатрия” на ВМА. Работила е като психиатър в Център по Психично Здраве - гр. София и Клиника „Психиатрия” на ВМА. С клиничен опит в областта на стри и гранични състояния, както и лиезон терапия. От около 10 години е съдебен експерт за нуждите на наказателното и гражданското право.

Този материал е публикуван в . Запазете този адрес.