post

Д-р Росен Дончев, д. м.

Лекар

Завършил медицински факултет към МУ-София през 1997 г.

От 2010 г. до 2018 г. работи в клиника по психиатрия към МБАЛ ВМА-София, като от 2015 г. е асистент в клиниката.

През 2017 г. защитава дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по научна специалност Психиатрия.

Клинични интереси:  тревожни разстройства, синдром на професионално изпепеляване (синдром на Бърнаут), афективни разстройства, обсесивно-компулсивно разстройство.

Този материал е публикуван в . Запазете този адрес.