post

Д-р Калин Стойнов

Психиатър

Завършил „Медицина” в Медицински Университет – София.

Придобил специалност по „Психиатрия” в Медицински Университет – София.

Работил във Военномедицинска Академия – София като психиатър, началник на отделение, с опит в тревожни разстройства и стрес, афективни разстройства (депресия, биполярно афективно разстройство), шизофренни разстройства (шизофрения, шизоафективно разстройство) и др.

  • Завършен курс по „Методика на научните изследвания”.
  • Курс по „Здравен мениджмънт за ръководители на лечебни заведения”.
  • Консултант в терапевтична група за зависимости „Солидарност”.
  • С интереси в областта на афективните разстройства (депресия, биполярно афективно разстройство и др.), разстройства, свързани със стрес, шизофренология, зависимости и биологични методи на лечение.
  • С публикации и участия в български и чуждестранни издания и конференции, свързани с психиатрията.
Този материал е публикуван в . Запазете този адрес.