post

Транскраниална магнитна стимулация (ТМС, TMS) при лечение на депресия

За страданието депресия и нейното лечение

Депресията е една от основните причини за инвалидизация, като в някои развити страни е водеща сред хората от 15 до 44 години. Налице са различни подходи за лечение на депресията, като на първо място, разбира се, трябва да се отбележат антидепресантите. Невинаги обаче, тези методи са ефективни – те не показват желания резултат при всеки от пациентите. Факт е, че немалка част (достигаща до две трети) от хората с депресия не отговарят на лечението с първия получен антидепресант. След двумесечно лечение, някои от симптомите остават налице при тези хора и всеки следващ медикамент е всъщност по-малко вероятно да помогне, в сравнение с предишния.

Съществуват, разбира се, и други възможности за хората, които не са отговорили адекватно на първоначално приложеното лечение. В рамките на няколко десетилетия, електроконвулсивната терапия, ЕКТ (или „електрошокова терапия”) бива златен стандарт за терапевтично резистентна депресия. Всъщност, ЕКТ все още се счита за най-ефективното лечение за това състояние и се използва редовно. За много хора с депресия обаче, ЕКТ се оказва твърде трудна за понасяне, имайки предвид страничните ефекти, касаещи паметта и когницията. За тези пациенти и за много други, които са имали неадекватен отговор на медикаменти , съществува по-нова и съвременна терапевтична възможност, която се нарича транскраниална магнитна стимулация.

Същност на ТМС

Транскраниалната магнитна стимулация или ТМС е неинвазивен метод на стимулация на мозъка. Апаратурата за ТМС функционира изцяло вън от тялото на човека и оказва влияние на активността на централната нервна система чрез излъчване на мощно магнитно поле към специфични зони на мозъка, които е известно, че са отговорни за депресията. ТМС не изисква анестезия (упойка), и е изключително добре поносима, в сравнение със страничните ефекти, често наблюдавани при ЕКТ. Най-честият страничен ефект е главоболието. ТМС не е подходяща за хора с епилепсия, данни за травма на главата и други сериозни неврологични болести, тъй като би могла да провокира гърчове при такива пациенти с тежки заболявания.

Ефективнотст на ТМС

Приблизително 50%-60% от хората с депресия, получили недостатъчен ефект от лекарства, получават положителни, клинично значими резултати от ТМС. Около 1/3 от тези пациенти стигат до пълна ремисия, т.е. премахване на симптомите им напълно. Важно е да се отбележи, че тези резултати, макар и окуражаващи, не са постоянни. Както при повечето други лечения за емоционални разстройства, рискът за възобновяване на симптомите е висок. Въпреки това, повечето пациенти, подложили се на ТМС, се чувстват добре месеци напред, след прекратяване на терапията, като средната продължителност на ефекта е малко над една година. Някои от пациентите решават да се върнат към последващи курсове на лечение с ТМС. За тези хора, които не отговарят на лечение с ТМС, ЕКТ би могла да е ефективна и си заслужава да се обмисли.

Прилагане на ТМС

ТМС е интензивен терапевтичен метод, при който сесиите се провеждат пет дни в седмицата за курс от няколко седмици. Продължителността на една сесия варира, в зависимост от вида на наличната в лечебното заведение апаратура. Първоначално, е необходима среща с лекар, след което пациентът се подлага на процедурата. Преценява се подходящият интензитет и анатомичната „мишена” – зоната, която ще бъде подложена на стимулация. Така се определя към коя точно част на мозъка да бъде насочена бобината за магнитна стимулация, тъй като това е индивидуално и се цели максимално адекватно стимулиране на конкретния пациент. С други думи, прави се преценка, за да се насочи бобината и да се стимулира областта, наречена дорзолатерална префронтална кора, която е от съществено значение при  депресивното разстройство. Макар и една сесия да е достатъчна, за да промени мозъчната възбудимост, обикновено не се забелязва подобрение през първите няколко седмици, а е необходимо да се натрупат достатъчен брой процедури.

Приложение на ТМС при други състояния

ТМС е широко изучавана при различни разстройства и направления, с надеждата, че ще даде шанс за лечение на различни неврологични разстройства, успокояване на болката, както и при рехабилитация, в допълнение към психиатричните разстройства. Съществуват множество клинични изследвания, проучващи ефективността на ТМС при състояния като детска депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР), отказ от тютюнопушене, посттравматично стресово разстройство (ПТСР, PTSD).

ТМС в Медицински център Интермедика

В Медицински Център Интермедика се предлага това най-съвременно лечение на депресия, биполярно афективно разстройство, тревожни разстройства (паническо разстройство, генерализирана тревожност, фобии, разстройства, свързани със стрес, соматоформни разстройства, дисоциативни разстройства), обсесивно-компулсивно разстройство, шизофрения, деменция, зависимости. При нас са налице възможности за прилагане на медикаментозни и немедикаментозни методи на лечение, като освен ТМС, предлагаме и лечение чрез Транскраниална стимулация с постоянен електрически ток (tDCS). Центърът разполага с най-съвременната и уникална за страната апаратура за Транскраниална Магнитна Стимулация (ТМС), позволяваща алтернативно на лекарствената терапия лечение, като така се избягват тежки комбинации от медикаменти. Същевременно, методът дава възможност за услилване (аугментация) на ефекта на приеманите медикаменти. Методът се отличава с отлична поносимост, безопасност, без сериозни странични ефекти.