post

Транскраниалната магнитна стимулация – нова надежда в лечението на зависимости

Репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS, рТМС) е иновативно, безопасно и финансово изгодно лечение както на зависимост към алкохол (алкохолизъм), така и на други видове зависимости, което се посочва от последни проучвания. Нови данни показват,  че rTMS на фронталните (челните) мозъчни региони може да промени специфични вериги в мозъка и да доведе до съществени промени в структурите, свързани с пристрастяването към различни субстанции.

Транскраниалната магнитна стимулация е неинвазивен метод на подаване на  магнитни импулси в мозъка. Процедурата включва използване на  специализиран накрайник върху скалпа, така че магнитното поле да  може ефективно да преминава през черепа, което позволява силни вълни да проникнат в подлежащата мозъчна тъкан. TMS може да се използва или за повишаване, или за понижаване на възбудимостта на невроните (нервните клетки) в целеви области на мозъка.

Подаването на множество магнитни импулси в определена последователност може да доведе до дълготрайни промени в мозъка, които улесняват или възпрепятстват възбудимостта на невроните. Въпреки че TMS е сравнително нов подход за лечение на зависимост към алкохол и други вещества, се възлагат големи надежди в бъдеще.

Прилагането на TMS може да облекчи симптомите на зависимост към психоактивни вещества и алкохол чрез засилване на активността в област на мозъка, наречена дорзолатерална префронтална кора (DLPFC) – област, която участва в  контрола на импулсите, както и в контрола на други мозъчни области.

Съществуват изследвания, които дават обещаващи резултати  за пациентите, подложили се на rTMS, а именно – те  са по-склонни да се въздържат от кокаин и алкохол, в сравнение с пациентите, получили лекарства само за симптомите, свързани с прекъсване на употребата.

Заключението на учените: Трансканиалната магнитна стимулация се намесва в мощния потенциал на мозъка за функционална реорганизация и предлага нова надежда за създаване на трайни промени, които да позволят възстановяването на връзките  на мозъчната система.

Медицински център Интермедика разполага с най-модерния в България апарат за лечение чрез Транскраниална магнитна стимулация. Освен зависимости, в лечебното заведение се лекуват и пациенти, страдащи от различни психични разстройства като депресия, биполярно афективно разстройство (БАР), разстройства свързани с тревожност и стрес, паническо разстройство (панически атаки), шизофрения, обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) и др.

Този материал е публикуван в ТМС. Запазете този адрес.