post

Влияние на репетитивната транскраниална магнитна стимулация (rTMS) върху хранителното поведение и телесното тегло

Ново проучване, проведено за изследване на ефекта на rTMS (repetitive transcranial magnetic stimulation, репетитивна транскраниална магнитна стимулация, рТМС) върху телесното тегло при пациенти показва статистически значимо намаляване на пристъпите на глад и на телесното тегло след проведен 4 седмичен курс.

Основен показател  за резултата е промяната на теглото в килограми от изходното ниво след 4 седмици. Вторичните показатели включват промени в антропометричните мерки, сърдечносъдовите рискови фактори, приема на храна и апетита.

Пациентите са разделени в две групи – изследвани лица и контролна група. Първата се състои от пациенти, които биват лекувани с репетитивна транскраниална магнитна стимулация (rTMS), а втората – от такива, които не са подложени на процедурата.

Участниците в групата, които са се подложили на rTMS показват значително по-голяма загуба на тегло от изходното ниво след четвъртата седмица.

В съответствие със загубата на тегло, има сериозно понижение на индекса на телесна маса (BMI) и на мастна маса след четвърта седмица в групата, лекувана с rTMS, в сравнение с контролната група .

След 4 седмици хората от групата на лечение с rTMS  консумират по-малко килокалории дневно спрямо тези от контролната група.

rTMS, приложена в определена зона на мозъка – левия дорзолатерален префронтален кортекс (DLPFC) – е ефективна при намаляване на приема на храна и улесняване на загубата на тегло при пациенти със затлъстяване.

Резултатите от това проучване показват, че rTMS може да бъде ефективна терапевтична възможност за борба с излишното тегло.

Методът не показва сериозни странични ефекти, ограниченията му за използване не са многобройни и се прилага в Медицински център Интермедика. Използва се и при депресия, тревожност, разстройства дължащи се на стрес, ОКР (обсесивно-компулсивно разстройство), безсъние и др.