Услуги

Ценоразпис на услугите предлагани от МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „ИНТЕРМЕДИКА”

Психиатрични и психологични консултации:
Хабилитиран специалист (доцент) 100 лв.
Специалист 70 лв.
Психолог 50 лв.
Транскраниална магнитна стимулация (rTMS):
Пакет от 20 процедури – 20 дни 600 лв.
Транскраниалнa стимулaция с постоянен електрически ток (tDCS):
Пакет от 15 процедури – 15 дни 450 лв.

 


Онлайн платформа за записване