post

Бърнаут или синдром на професионално изпепеляване – възникване на понятието

Хроничният професионален стрес може да доведе до състояние, наречено бърнаут или синдром на професионалното изпепеляване. Симптомите включват усещане за емоционално изчерпване, намалена чувствителност към хората на работното място и разочарование от собствените постижения на работното място.

Бърнаут (от англ. burn out – прегарям) се изследва от 70-те години на миналия век. В началото понятието се използва във връзка с отрицателните последствия от професионалното претоварване, като се оформят три големи групи симптоми: емоционално изтощение, вътрешно дистанциране и намаляване на постиженията. Професиите, които са най-уязвими включват лекари, полицаи, учители, персонал на затвори, летци, управляващи полети, миньори. На по-късен етап започва да се говори за синдром на стрес при социономични професии, подпомагащи по някакъв начин хората в обслужващата сфера.

Първата статия за синдрома на професионално изпепеляване (бърнаут, burn out) се приписва на американския психолог Хърбърт Фройденбергер, публикувана през 1974 г., а самото понятие „бърнаут“ е въведено от Фройденбергер и Маслах през същата година, в резултат на наблюденията им по време на войната във Виетнам и при служители от социалните грижи. През 1980 г. Фройденбергер публикува книга, посветена на бърнаут, превърнала се в стандартно описание на този феномен. Синдромът се описва като „съвкупност от психологични, психиатрични и соматични симптоми, рефлектиращи в значими социални интеракции с негативен ефект и развиващ цялостното функциониране стрес. Фройденбергер описва съвкупност от симптоми, проявяващи се при силно отдадени служители, работещи в „Движението за безплатни клиники“. Той пише, че определен брой телесни и поведенчески симптоми се появяват при някои хора, обикновено след като са работили в една и съща институция в продължение около година. Работещите в клиниката изглеждали емоционално изтощени и депресивни, ставали тревожни и раздразнителни. Започнали да бъдат цинични и подозрителни към колегите си. Мисленето им станало ригидно и неадаптивно. Съпротивлявали се на промяната, приемали всяка новост като допълнителна тежест за техните претоварени вече до крайност възможности за справяне. Оплаквали се от физически симптоми като умора, главоболие, смущения в стомашно-чревния тракт, безсъние. Професионално изпепелените лица прекарвали все повече време на работното място, успявайки да свършат все по-малко работа качествено. Времето им минавало, просто „мотаейки се”, без да се върши нещо полезно. Социалният им живот също страдал, защото ежедневният извънреден труд се отразявал негативно на взаимоотношенията им с другите хора, извън работата. След описанието на Фройденбергер за бърнаут се  появили множество представяния на подобни случаи сред хора с различни професии, включително медицински сестри, лекари, спешни медицински техници, здравни работници, занимаващи се с психично здраве, социални работници, полицейски служители, учители и служители на търговски фирми.

Редица научни изследвания, проведени в България, показват все по-голямото разпространение на синдрома бърнаут у нас.